Pregled naših predavača.

Milorad Milivojević

Radna biografija vodećeg predavača-konsultanta Dipl.ing. Milorad M. Milivojević
Sertifikovani predavač konsultant za oblasti prodaje, marketinga i poslovnih softvera
Profectum

...


» više

Ana Milivojević

Ana Milivojević, po struci profesor kineskog jezika i filozofije je stručni konsultant iz oblasti integrisanih poslovnih komunikacija i digitalnog marketinga.
Poseduje viiše od 15 godina

...


» više

Milica Zarin

Diplomirani psiholog Milica Zarin

Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Sertifikovani psihoterapeut REBT Affiliated Training Center of Albert

...


» više

Ivan Marković

Ivan Marković
Šef tima za izradu sistema za merenje radnog učinka
Senior partner „iConsult doo Beograd“ i „IS Zaposlenje ORG“
Zbog specifične pozicije i rada sa velikom brojem

...


» više

Višnja Helajzen

Obrazovanje:

Filozofski fakultet u Beogradu, grupa za psihologiju-klinički smer 1976. g.

Diplomirani psiholog

Društvo psihologa Srbije, Centar za

...


» više

Više Predavača

Za ovu obuku angažovano je više predavača» više