Više PredavačaPrimary Phone:
+381 11 630 68 93
City:
Beograd
State:
Serbia
Country:
Srbija

Za ovu obuku angažovano je više predavačaCode Naziv obuke Datum početka Datum završetka Lokacija Vrednost obuke*
PF-NPC Naplata potraživanja - Collection  Novo  Prodaja nov 21, 2019 nov 21, 2019 Trening centar ProFectum - Beograd 19900.00 RSD | 169.00 EUR
*...